Jak pracuję?

Prowadząc psychoterapię opieram się na różnych sposobach myślenia o funkcjonowaniu człowieka oraz podłożu trudności/ problemów/ zaburzeń.

Przede wszystkim opieram się na teorii i myśleniu systemowym oraz ericksonowskim, szczególnie pomocnym w pracy krótkoterminowej, bliskie jest mi również myślenie psychodynamiczne.

W psychoterapii uzależnień często wykorzystuję elementy terapii behawioralno -poznawczej.

Dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu proponuję program CANDIS, oparty na terapii behawioralno – poznawczej. CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny,w którym mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Informacje o programie CANDIS

 

W zależności od potrzeb psychoterapia może być krótkoterminowa, skupiająca się na rozwiązaniu konkretnego problemu, lub długoterminowa, sięgająca głębiej. Psychoterapia długoterminowa to proces, który wymaga systematyczności i zainwestowania czasu.

Proponuję również skorzystanie z konsultacji psychoterapeutycznej (jedno lub dwa spotkania), jeśli potrzebujesz informacji lub porady.

Pierwsza sesja zawsze jest czasem na podjęcie decyzji w jaki sposób będziesz chciał/a pracować dalej…

Usiądź i zastanów się…

1241664827EgwgESy