O mnie

Barbara Szczyrba – Maroń                                                                                  

psycholog, psychoterapeuta, psychoterapeuta rodzinny, specjalista terapii uzależnień

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ze specjalnością: psychologia kliniczna człowieka dorosłego.

Ukończyłam  całościowy Akredytowany Kurs Psychoterapii prowadzony przez Katowicki Instytut Psychoterapii, w celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Uzyskałam dyplom w zakresie „Systemowego podejścia w terapii rodzin”, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP (organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii).

Ukończyłam szkolenia oraz liczne warsztaty prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski.

Doświadczyłam indywidualnej oraz grupowej terapii szkoleniowej, a także treningu grupowego.

Posiadam certyfikat specjalisty terapii uzależnień.

Jestem certyfikowanym realizatorem programu wczesnej interwencji FreD goes net dla młodych osób ekperymentujących z używkami oraz indywidualnego programu terapii dla problemowych użytkowników marihuany CANDIS.

Od ponad 18 lat współpracuję z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii (oddział Katowice), gdzie prowadzę warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, psychoterapię indywidualną osób uzależnionych oraz współuzależnionych, a także grupę dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków. Jestem zastępcą przewodniczącej Towarzystwa.

Od 20 lat pracuję na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunków medycznych z takich przedmiotów, jak: podstawy psychologii oraz psychoterapia. W ramach pracy badawczej zajmuję się problematyką uzależnień i współuzależnień oraz innych zaburzeń psychicznych, a także radzenia sobie ze stresem.

Posiadam doświadczenie w pracy z pacjentami przeżywającymi kryzysy, trudności emocjonalne, lękowe czy depresyjne. Jako terapeuta rodzinny pracuję z rodzinami oraz parami.

W trakcie rozwoju zawodowego współpracowałam z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Uzależnionych w Katowicach, Poradnią Terapii Uzależnień w Tychach, Ambulatorium Terapii Rodzin w Krakowie, Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, Ośrodkiem Terapii Nerwic w Mosznej.

Stażowałam w kilku Ośrodkach Stacjonarnych Leczenia Uzależnień od Narkotyków oraz Oddziałach Psychiatrycznych.

Pracuję zgodnie z zasadami etyki psychoterapeuty. Kodeks etyki

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję superwizji.

W pracy psychoterapeutycznej najbardziej ciekawi mnie drugi człowiek, a ciągle zachwyca nieograniczona moc ludzkiej psychiki.